Dorota Sikorska

   Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (mgr 1997 r.). Uczestniczka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji (2000 r.) oraz wielu szkoleń rozwijających warsztat trenerski.
  Prowadzi szkolenia od 10 lat. Przedmiotem jej zainteresowań zawodowych są szkolenia z zakresu pozytywnej komunikacji, motywacji i zarządzania zespołem, a także przedsiębiorczości i osobistej skuteczności. Dotychczas współpracowała z Provident Polska.A., Wurth Polska Sp. z o.o., Bertelsmann Media Sp. z o.o., SymPhar Sp. z o.o. oraz prowadziła wiele szkoleń w formule otwartej dla właścicieli i pracowników wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmowała się także aktywizacja zawodową różnych grup zagrożonych wykluczeniem.
   Prywatnie interesuje się polityką i zagadnieniami ekonomii społecznej.